Verified Centrum för högpresterande system AB
2 years ago

Centrum för högpresterande system AB

Vår historia
Vi tror inte på att lämna framgång åt slumpen. Därför har vi tagit fram en modell för ledar- och medarbetarskap som utifrån Styrande Värderingar tar fram, implementerar och följer upp beteenden som leder till önskat resultat. Vi stöttar dig som ledare på individ- eller gruppnivå eller utbildar dig till Förändringsledare.
Vi har över femton framgångsrika år bakom oss och vi hjälper årligen hundratals ledare och organisationer med att förverkliga sina drömmar och mål. Vår gemensamma drivkraft är att skapa förändring på riktigt för att bli högpresterande.
Vår arbetsprocess bygger på att medvetandegöra, uppmärksamma och skapa kraft i förändring med hjälp av verktyg för effektiv kommunikation. På så sätt lyckas våra kunder med att själva komma fram till vad de vill och varför. Och dessutom att ta steget från att veta vad de vill till att också få det gjort.
Vet du vad du vill och hur du ska göra för att det ska hända?

Categories
Advertisement
Verified Institute of behavioral psychology
Health & Medical 1 day ago

Institute of behavioral psychology

Pakistan