Verified Deecharoernkijpattana Co., Ltd.
2 weeks ago

Deecharoernkijpattana Co., Ltd.

Bang Phlat District Bang Yi Thailand

บริษัท ดีเจริญกิจพัฒนา จำกัด (DCP) เราให้คำปรึกษา บริหารและควบคุม งานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้า อาคารสำนักงาน งานถนนและท่อระบายน้ำ งานผลิตและติดตั้งหลังคา Metal Sheet งานระบบต่างๆ โดยบริหารงานก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี

Categories
Advertisement
Verified The Skills Age
Others 23 hours ago

The Skills Age

Pakistan