Verified JACKBY
5 months ago

JACKBY

VIT Building, 519 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi. Hanoi Viet Nam

Công ty TNHH Đầu tư JACKBY.
Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Tư vấn bất động sản và Môi giới bất động sản.
Website: https://jackby.com

Features & Aminities
Eco-Friendly
Free Wi-Fi
Takeout Available
Advertisement
Verified PP Bags in Karachi
Others 5 hours ago

PP Bags in Karachi

Pakistan
Verified Paris Way Restaurant
Restaurants & Cafes 3 days ago

Paris Way Restaurant

United Arab Emirates
Verified Proactive Men’s Medical Center
Health & Medical 5 days ago

Proactive Men’s Medical Center

Pakistan